علی شریعتی، درآذر 1312، دیده به جهان گشود. پس از اتمام دبیرستان، در هفده سالگی، به ادامه ی تحصیل در دانشسرای مقدماتی مشهد پرداخت ودوسال بعد به معلمی مشغول شد. بیست وسه ساله بود كه به ترجمه اباذرغفاری پرداخت وسپس وارد دانشكده ی ادبیات مشهد شد ونخستین تجربه ی دستگیری و زندان در این دوران اتفاق افتاد.

شریعتی، پس از اخذ رتبه ی اول و فارغ التحصیلی از دانشگاه، در سال 1339 برای ادامه ی تحصیل در رشته ی تاریخ وجامعه شناسی ورهسپار فرانسه شد.او، در سه سال اقامتش در این سرزمین، همراه تحصیل به سازمان آزادی بخش الجزایر پیوست و به همین اتهام در پاریس به زندان افتاد.

در سال 1343، پس از اخذ مدرك دكترا، هنگام ورود به ایران دستگیر شد و او رابه زندان قزل قلعه فرستادند. سال بعد، با توجه به سابقه ی فعالیت های سیاسی، به عنوان معلم مشغول به كار شد و سپس در دانشگاه مشهد استادیار تاریخ شد.

سخنرانی های شریعتی، در حسینیه ی ارشاد، از سال 1346 آغاز شد و با بسته شدن حسینیه، وی نیز هجده ماه را در زندان بسر كرد.پس از آزادی مدتی در مشهد و تهران بود و عاقبت در اردیبهشت 1356 رهسپار لندن شد و در 29 خرداد همین سال، در چهل و چهار سالگی، به محبوب پیوست.

علی تنهاست ، فاطمه فاطمه است ، حسین وارث آدم ، كویر ، از جمله آثار دكتر علی شریعتی است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 تیر 1386    | توسط: جواد    | طبقه بندی: مشاهیر،     | نظرات()