پیش از این در دو قسمت به بررسی وضعیت گرایش به موسیقی در قشر جوان پرداختم و امروز در بخش سوم این موضوع به بررسی تاثیرات روحی و روانی این موسیقی ها بر روی اشخاص می پردازم.

بسیاری از كسانی كه به این موسیقی ها گوش می سپارند اینگونه موسیقی ها را تحت عنوان موسیقی های شاد می شناسند و به تاثیرات روحی این موسیقی ها هیچ توجهی نمی كنند و حتی متاسفانه بسیاری از همین اشخاص كه به قول خود به موسیقی های شاد گوش می دهند در درون خود هزار غم و اندوه دارند و این موسیقی ها موجب مشكلات روحی و روانی و نیز اغتشاش ذهنی ایشان می گردد.

اینگونه موسیقی های به ظاهر شاد فقط باعث می شود تا لحظاتی چند شنونده در دنیای پوچی ها به سر ببرد و در این دنیا از مشكلات زندگی به دور باشد اما به محض پایان موسیقی باز هم اغتشاش روحی آغاز شده و شخص حتی ممكن است به اعتیاد روی آورد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 شهریور 1386    | توسط: جواد    | طبقه بندی: موسیقی،     | نظرات()