متاسفانه در مملكت ما عاشقان مطبوعات ابتدا روزنامه نگار می شوند و پس از آن به وب نگاری روی می آورند. این یك ایراد بزرگ است و شاید یكی از علل این مسئله كه در ایران روزنامه ها چندان مطلوب نیستند همین باشد. در این جا به بررسی علل پیش نیازی وبلاگ در مقابل روزنامه می پردازم:

1. در دنیای وبلاگ نویسنده آزادانه تر می تواند بنویسد و این خود به تنهایی می تواند موجبات صداقت وبلاگنویسی را كه در آینده به روزنامه نگاری روی خواهد آورد فراهم آورد. چرا كه روزنامه نگاری كه پیش از روزنامه نگاری وبلاگنویسی كرده باشد قطعا به آزادی و صداقت دنیای وبلاگ عادت كرده است. اگرچه دیگر در دنیای وبلاگ هم صداقت دیده نمی شود (از ترس فیلترینگ) اما به هر حال وضعیت آ‹ از وضعیت روزنامه ها بهتر است.

2. وسواس ها در دنیای وبلاگ بسیار كمتر هستند و به همین خاطر روزنامه نگاری كه در دنیای وبلاگ كاركرده باشد قطعا بدون وسواس منفی و با اعتماد به نفس بیشتری به روزنامه نگاری خواهد پرداخت.

3. وبلاگنویسی می تواند محیط فوق العاده ای باشد برای كسانی كه می خواهند به روزنامه نگاری روی بیاورند، چرا كه می توان آن را به نوعی تمرین برای نوشتن تشبیه كرد چرا كه یك وبلاگنویس هرروز قلم به دست می شود و پس از مدت ها می تواند صلاحیت نوشتن در روزنامه را پیدا كند.

دلایل زیاد دیگه ای هم هستند كه مجال نیست. در خواست می كنم كسانی كه مخالف این مسئله هستند انتقادات خودشون رو بیان كنن.

نوشته شده در تاریخ شنبه 24 شهریور 1386    | توسط: جواد    | طبقه بندی: ادبی،     | نظرات()