امروز عصر رادیو ایران از دو دكتر دعوت كرده بود و با آن ها دررابطه با كرامت انسانی صحبت می كرد. آن دو معتقد بودند كه پیش نیاز كرامت انسانی كرامت ارزشی است و كسی كه به ارزش ها اعتنایی نكند از كرامت انسانی نیز به دور است. مجری برنامه هم گفت البته این حرف شما از اصول حقوق بشر به دور است. كرامت انسانی موضوعی بود كه این روزها ذهنم رو بسیار مشغول خودش كرده بود و به همین خاطر همین سوژه ی خوبی شد برای این كه امروز در رابطه با كرامت انسانی بنویسم.

خداوند در قرآن می فرماید : لقد كرمنا بنی آدم. در هیچ جای قرآن از جملات لقد كرمنا الصالحین و مانند اینها استفاده نمی شود و این خود می تواند گواهی بر این باشد كه همه ی بنی آدم از كرامت انسانی برخوردارند. این روزها از كرامت انسانی بسیار صحبت می شود. امام عی (ع) در نامه به مالك اشتر می فرماید: همه ی مردم یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش با تو برابر. آری، اگر آدمی به توهین به ارزش ها نیز آلوده شد بازهم دارای كرامت انسانی است، چرا كه در آفرینش با همه برابر است. این نوعی فكر است و آن یكی هم نوعی دگر. من در این جا هیچ قضاوتی در رابطه با این دو مسئله ندارم و قضاوت برعهده ی شما.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 31 مرداد 1386    | توسط: جواد    | طبقه بندی: فلسفی،     | نظرات()