طرحی از یك زندگی عنوان كتابی است از دكتر پوران شریعت رضوی همسر دكتر علی شزیعتی كه در باب زندگی وی نوشته شده است.این كتاب مشتمل بر شش فصل می باشد كه در پایان این شش فصل بخشی است با عنوان اسناد و مدارك كه در اولین صفحه ی آن شناسنامه ی دكتر درج گردیده است و پوران شریعت رضوی در این بخش توانسته است كه حتی اسناد خیلی محرمانه و یا خیلی سری كه این مهرها برروی آن ها درج گردیده است راجمع آوری نمایدو واقعا كتاب پرارزشی را نوشته باشد.این كتاب تا سال هزاروسیصدوهشتادویك در چاپ هشتم باقیمت دوهزارودویست تومان به فروش می رسید ولی متاسفانه قیمت فعلی آن را نمی دانم.پیشنهاد می كنم كه اگر به دكتر علی شریعتی علاقه مند هستید هرچه سریعتر این كتاب را خریداری نمایید.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 مرداد 1386    | توسط: جواد    | طبقه بندی: کتاب،     | نظرات()