این فیلسوف و شاعر آلمانی در سال 1844 در روگن پا به عرصه وجود گذاشت.مادرش او را به تحصیل الهیات تشویق نمود. اما او از مسیحیت و الهیات رویگردان شد. وی در كودكی عشق زیادی به موسیقی و هر داشت.به زبان و فرهنگ یونان بسیار علاقه مند بود. در دانشگاه های بن و لایپزیك تحصیل نمود. در سن 24 سالگی به استادی رشته فلسفه در دانشگاه بال برگزیده شد. در جوانی مرید شوپنهاور حكیم بزرگ آلمانی گردید. نیچه از دوستان واگنر آهنگساز معروف بود. اما بعدها عقیده اش از هر دوی آن ها بازگشت و از همه ی دوستان برید و در گوشه ی انزوا به ایجاد آثار فلسفی و ادبی خود پرداخت. او همه ی ادیان جهان را نفی ورد كرد و اصول دنیای اخلاق را با آوردن فلسفه ابر مرد، محكوم ساخت.مهمترین اثرش چنین گفت زرتشت نام دارد كه در آن عقاید و اغراض خویش را به صورت افسانه ای در آوردهاست و قهرمان آن زرتشت است. وی با اشعار حافظ شیرازی نیز آشنایی داشت و درباره ی او ترانه های زیبایی ساخته است. او هنوز جوان بود كه به علت بیماری ناچار شد از استادی دانشگاه دست بكشد. در 45 سالگی دچار جنون شد و در سال 1900 دیده از جهان فروبست. سایر آثارش عبارتند از: دانش خندان ، افول خدایان ، اشیاء انسانی و خیلی هم انسانی ، پیدایش تراژدی ، در ماوراءخوب و بد ، مسافر و سایه اش.

نوشته شده در تاریخ شنبه 30 تیر 1386    | توسط: جواد    | طبقه بندی: مشاهیر،     | نظرات()