كتابی را كه در ذیل می خوانید كتابی است از گابریل گارسیا ماركز روانشناس مشهور.این كتاب كوتاه سیزده خط برای زندگی كردن نام دارد كه روش های خوب زندگی كردن را به خواننده آموزش می دهد.تفكر در اینگونه مطالب راهی برای زندگی بهتر را برای خواننده پدید می آورد.

یك

دوستت دارم،نه به خاطر شخصیت تو،بلكه به خاطر شخصیتی كه هنگام با تو بودن پیدا می كنم.

 دو

هیچ كس لیاقت اشك های تو را ندارد و كسی كه چنین ارزشی دارد باعث اشك ریختن تو نمی شود.

 سه

اگر كسی تو را آن طور كه می خواهی دوست نارد،به این معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

 چهار

دوست واقعی كسی است كه دست های تو را بگیرد و قلب تو را لمس كند.

 پنج

بهترین شكل دلتنگی برای كسی آن است كه در كنار او باشی و بدانی كه هرگز به او نخواهی رسید.

 شش

هرگز لبخند را ترك نكن،حتی وقتی ناراحتی چون كه هركس ممكن است عاشق لبخند تو شود.

 هفت

تو ممكن است در تمام دنیا فقط یك نفر باشی،ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.

 هشت

هرگز وقتت را با كسی كه حاضر نیست وقتش را در اختیار تو بگذراند،نگذران.

 نه

شاید خدا خواسته است كه ابتدا بسیاری از افراد نامناسب را بشناسیو سپس شخصیت مناسب را،به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شكر گذا باشی.

 ده

به چیزی كه گذشت غم نخور،به آن چه پس از آن آمد لبخند بزن.

 یازده

همیشه افرادی هستند كه تو را می آزارند،با این حال همواره به دیگران اعتماد كن و فقط مواظب باش كه به كسی كه تو را آزرده،دوباره اعتماد نكنی.

 دوازده

خود را به فرد بهتری تبدیل كن و مطمئن باش كه خود را می شناسی قبل از آن كه شخص دیگری را بشناسی و انتضار داشته باشی او تو را بشناسد.

 سیزده

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار،بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد كه تو انتظارش را نداری.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 تیر 1386    | توسط: جواد    | طبقه بندی: متفرقه،     | نظرات()