سور آلیسم

این شیوه و مكتب ادبی كه در سال 1922 در كشور فرانسه پیدا شد، سعی می كند جبر علنی و قانون علیت را ویران كرده و قید و بندها را از هم بگسلد. در واقع عصیانی از همه چیز است و زمان حال تشنجات دنیای معاصر و فریاد اعتراض آمیز قرن بیستم بر علیه ناهماهنگی های تمدن می باشد. با اصول زیباشناسی و اخلاقی رابطه ای ندارد و بر  اصول زیر مبتنی می باشد:

(الف: هزل  ب: رؤیا  ج: دیوانگی). این مكتب دارای چندین فلسفه است.

1-      فلسفه علمی كه همان روانكاری فروید است.

2-      فلسفه اخلاقی كه نفی هرگونه قرارداد و مواضعه می باشد. از پیروان این مكتب می توان: فدریكو گارسیا لوركا، لویی آراگون، پل الوار و آندره برتون نام برد. 

اگزیستانسیالیسم

پیروان این مكتب عقیده دارند كه آدمی در یك دنیای پوچ و بیهوده افكنده شده است كه نه قرار و قانونی دارد و نه به هدفی منتهی می شود. نظریه فلسفی طرفداران این مكتب مبتنی بر پوچی و بیهودگی این جهان است. از پیشوایان این مكتب می توان به ژان پل سارتر و لیمون دوبووار اشاره نمود. ضمنا آلبر كامو نویسنده معروف فرانسوی از پیروان این مكتب می باشد.

 

از این كه مطلب امروز خیلی خیلی كوتاه بود از شما عذر خواهی می نمایم. فردا نیز یكی دیگر از این مكتب ها را به خدمت شما عزیزان معرفی خواهم كرد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 30 تیر 1386    | توسط: جواد    | طبقه بندی: ادبی،     | نظرات()