ارشمیدس

دانشمند یونان باستان كه در هندسه ، مكانیك و ئیدرو استاتیك مطالعات و نتایج مهمی داشته است.او فرمول هایی برای مساحت سطوح خمیده و حجم اجسام صلب گوناگون به دست آورد و مطالعاتش رت روی اهرم ها كامل كرد. ارشمیدس در آن زمان ادعا می كرد كه اگر به او یك اهرم به اندازه كافی بزرگ را بدهند می تواند زمین را جابجا كند.

ارشمیدس در ادامه مطالعاتش موضوعی را كشف كرد كه به قانون ترشمیدس معروف است. این قانون بیان می كند: هرجسمی كه در آب باشد به اندازه وزن آب جابجا شده سبك می شود. كارهای ارشمیدس بعدها در جهان عرب پیگیری شده تكمیل تر شد و دوباره در سال 1100 وارد اروپا گردید.

ارنست رادرفورد

ارنست رادرفورد فیزیكدان انگلیسی نیوزلندی الاصل، اساس فیزیك هسته ای و تئوری كوانتوم را بنا نهاد.تحقیقات او در رادیو اكتیویته و ذرات آلفا (بارهای مثبت) پردامنه بود و مهمترین كشفش ارائه ساختار اتم را می توان نام برد.                 

او طی آزمابش هایش نشان داد كه كل بار مثبت اتم در حجم كوچكی به نام هسته متمركز است. رادرفورد در سال 1908 جایزه نوبل شیمی را دریافت كرد و در سال 1925 رئیس انجمن سلطنتی لندن شد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 30 تیر 1386    | توسط: جواد    | طبقه بندی: مشاهیر،     | نظرات()