معنی واژه ی سیراف هنوز به درستی معلوم نیست. برخی گویند كه این واژه از سیر و آب(آب زیاد)و برخی معتقدند از شیل و آو(شیل=ماهی-آو=آب)ماخوذ است و عده ای نیز بر آنند كه این واژه در حقیقت سیل آب بوده كه سیل در فارسی حركت كردن و آب هم كه دنبال آن است معنی حركت كردن آن را می دهد.                             

منبع:

سیراف

نوشته شده توسط ابو القاسم حالت

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 تیر 1386    | توسط: جواد    | طبقه بندی: تاریخی،     | نظرات()